|የተማሪዎች ምደባ ውጤት|

አድሚሽን ካርዶ ቁትር

|ሀገር ዓቀፍ ፈተና ውጤት|

የአድሚሽን ካርድ ይሙሉ


Your Gradeማሳሰቢያ
የአጠቃላይ የ2ኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና
እና የዩኒቨርስቲ መግቢያ ፈተና በግል
ተመዝግባችሁ በተፈተኑበት ዓመት ማለፍያ
ነጥብ ያመጡ ሊመዘገቡ እንደማይችሉ ይታወቃል
ሆኖም አንዳንድ ተማሪዎች በዚህ ድርጊት
እየተሳተፉ በመሆኑ ይህም የዘንድሮ ተፈታኞችን
እድል እንዲሁም መንግስት እየሰራ ላለው የትምህርት ጥራት
የማስጠበቅ ስራ እንቅፋት የሚፈጥር በመሆኑ ማንኛውም ማህበረሰብ ይኽንን ተገንዝቦ በዚህ
አድራሻ ጥቆማ እንዲሰጠን እንጠይቃለን

www.Ethiopia..gov.et|| www.moe.gov.et|| www.herqa.gov.et
ሀገር አቀፍ የትም/ምዘ/ፈተ/ኤጀንሲ © 2014
የዌብሳይቱ ጎብኚዎች ብዛት = 3701691