• image06

  ኮራጅ ዜጋ የትውልድን አደራ ይበላል!

 • image01

  ኩረጃ የትምህርት ጥራት ነቀርሳ በመሆኑ በምላዕተ-ህዝቡ ተሳትፎ ይገታል!

 • image02

  ከኩረጃ ነጻ የሆነ የትምህርትና ስልጠና የልማት እቅዶቻችን ማሳኪያ ወሳኝ መሳርያ ነው!

 • image04

  ኩረጃን በማስወገድ ህዳስያችንን እናረጋግጣለን!


በትክክል በመሙላት ጥያቄዎን /አስተያትዎን ያስተላልፋ