ይህ ሳይት ስለሚጨናነቅ WWW.NEAEA.GOV.ET ይጠቀሙ

|ሀገር ዓቀፍ ፈተና ውጤት|

የአድሚሽን ካርድ ይሙሉ


Your Gradeየትምህርት ምዘና ጥናትና ምርምር ዳይሬክቶሬት

•የተለያዩ የትምህርት ምዘና አፈፃፀም መመሪያዎችን ማኑዋሎችን ያዘጋጃል፣
•የሀገር አቀፍ ፈተናዎችን የመመዘን አቅም (Reliability and Validity) ይፈትሻል የውሳኔ ሀሳብም ያቀርባል፣ Read More

የተማሪዎች ምደባና መረጃ ማደራጃ ዳይሬክቶሬት

ተጠሪነቱ ለምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-
•የትምህርት ማስረጃዎችን በሀርድ ኮፒና በሶፍት ኮፒ ያደራጃል በሚስጥርና በጥንቃቄ ይጠብቃል፣ Read More

የፈተና እርማትና ውጤት ጥንክር ዳይሬክቶሬት

ተጠሪነቱ ለምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-
•የተፈታኞች ምዝገባ መረጃ በማሰባሰብ የምዝገባ ዳታ ቤዝ በማደራጀት የየዓመቱን ምዝገባ በሚወጣ ፕሮግራም መሠረት በመላ ሀገሪቱ ያከናውናል፣Read More

የፈተና ዝግጅትና አሰጣጥ ዳሬክቶሬት

የፈተና ዝግጅት አስተዳደርና የተማሪዎች ምደባ ዳይሬክቶሬት 2 ቡድን ይኖሩታል፤ ተጠሪነቱ ለም/ዋና ዳይሬክተር ሆኖ የሚከተሉትን ተግባርና ሃላፊነቶች ይኖሩታል፡፡
Read More

www.Ethiopia..gov.et|| www.moe.gov.et|| www.herqa.gov.et
ሀገር አቀፍ የትም/ምዘ/ፈተ/ኤጀንሲ © 2014
የዌብሳይቱ ጎብኚዎች ብዛት = 2732001