ይህ ሳይት ስለሚጨናነቅ WWW.NEAEA.GOV.ET ይጠቀሙ

|የተማሪዎች ምደባ ውጤት|

አድሚሽን ካርዶ ቁትር

|ሀገር ዓቀፍ ፈተና ውጤት|

የአድሚሽን ካርድ ይሙሉ


Your Gradeበትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ የ2007 የትምህርት ዘመን ወደ መሰናዶ የሚገቡ የመቁረጫ ነጥብ በ2006 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና ወስደው በ2007 ዓ.ም ወደ መሰናዶ የሚገቡ ተማሪዎች የመቁረጫ ነጥብ በሚከተለው መልኩ ተወስኗል፡-
1. ሁሉም የመደበኛ እና የማታ ወንድ ተማሪዎች የመሰናዶ መርሃ ግብር መግቢያ ነጥብ 2.57 እና በላይ ይሆናል፡፡
2. ሁሉም የመደበኛ፣ የማታ፣የአርብቶ አደርና ታዳጊ ክልል ሴት ተማሪዎች የመሰናዶ መርሃ-ግብር መግቢያ ነጥብ 2.14 እና በላይ ያገኙ ይሆናል፡፡
3. ሁሉም የአርብቶ አደርና የታዳጊ ክልል ወንድ ተማሪዎች የመሰናዶ መርህ ግብር መግቢያ ነጥብ 2.43 እና በላይ ይሆናል፡፡
4. በአዎንታዊ ድጋፍ ለሁሉም ክልሎች ልዩ ፍላጎት ላላቸው (ለዓይነ ስውራንና መስማት ለተሣናቸው) ተፈታኞች የመሰናዶ መርሃ-ግብር መግቢያ ነጥብ 2.14 እና በላይ ይሆናል፡፡
5. በክልሉ ወይም በከተማው አስተዳደር ውስጥ በግል የአትዮጵያ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተናን ከተፈተኑት ተፈታኞች መካከል 2.86 እና በላይ ያስመዘገቡ ወንድ ተማሪዎች እንዲሁም 2.43 እና በላይ ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎች በመደበኛ መሰናዶ መርሃ ግብር እንዲማሩ ይደረጋል፡፡

www.Ethiopia..gov.et|| www.moe.gov.et|| www.herqa.gov.et
ሀገር አቀፍ የትም/ምዘ/ፈተ/ኤጀንሲ © 2014
የዌብሳይቱ ጎብኚዎች ብዛት = 3612693